Polityka prywatności

Szanowni Państwo,


W trosce o Państwa prywatność, a także w związku z tym, iż 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), zamieszczamy podstawowe informacje na ten temat:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kanika Development sp. z o.o. z z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Klasowa 15, 93-331 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000892443, posiadająca NIP 7292738040 oraz REGON 388700136 (dalej „Spółka” lub „Administrator”). Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym, w treści udzielonej przez Państwa zgody.


2. Dane osobowe to informacje, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów partnerskich i innych funkcjonalności przez nas udostępnianych, a także dane które wykorzystywane są do procesu realizacji zawartych umów.


3. Z Administratorem Państwa danych osobowych mogą się Państwo skontaktować:
– telefonicznie pod numerem: +48 668 465 369;
– mailowo na adres: biuro@kanikadevelopment.pl ;
– korespondencyjnie na adres: Kanika Development sp z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Klasowa 15, 93-331 Łódź.


4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celach kontaktowych, w celu wysyłania informacji marketingowych, w celu realizacji umowy. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.


5. Dane eksploatacyjne i związane z wykorzystaniem cookies pozyskujemy w sposób automatyczny. Dane z plików cookies są anonimowe i mówią jedynie o Państwa aktywności i preferencjach w sieci. Wykorzystujemy je do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Dane eksploatacyjne i związane z wykorzystaniem cookies są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz poddawane profilowaniu w rozumieniu przyjętym przez RODO.


6. Przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz pliki cookies, ponieważ zależy nam na:
– zapewnieniu Państwu większego bezpieczeństwa przechowywanych i przetwarzanych danych
– dopasowaniu konkretnej oferty mieszkaniowej i przekazywania informacji handlowej najbliższej Państwa preferencjom
– przesyłaniu reklamy dopasowanych do Państwa potrzeb i zainteresowań,
– przesyłaniu informacji marketingowych z najświeższymi i najatrakcyjniejszymi ofertami, w szczególności dla produktów, o które pytali Państwo wcześniej.
– zbieraniu statystyk i dokonywaniu analiz, które pozwalają nam udoskonalać nasze produkty i sprawiać, że będą maksymalnie odpowiadać Państwa potrzebom.


7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku sprzedaży i marketingu bezpośredniego do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.


8. W zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo:
– dostępu do treści danych osobowych poprzez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii kompletu Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;
– do sprostowania danych jeżeli są nieprawidłowe, uzupełnienia jeżeli są niekompletne bądź prawo do aktualizacji danych;
– do przenoszenia danych osobowych przez żądanie przygotowania i przekazania przez Administratora danych osobowych do innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (tzw. prawo do przenoszenia danych); przenoszeniu mogą podlegać jedynie dane uzyskane na podstawie zgody;
– żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania;
– żądania usunięcia danych osobowych, przy czym Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez prawo;
– w zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda – przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w każdym czasie; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
– w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadnionych interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO) przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa trudną sytuacją. W przypadku zamiaru skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o skontaktowanie się z Administratorem (patrz pkt. 3).


9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę można złożyć m.in. pocztą tradycyjną na adres ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@uodo.gov.pl. Mogą Państwo również uzyskać bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów) na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/.